Mô tả

Mạch boost DC-DC sử dụng IC LM2577

I> IC LM 2577

IC LM 2577

I. Thông số kĩ thuật

Gồm có 5 chân:

 • Chân 1: Comp
 • Chân 2: FeedBack
 • Chân 3: GND
 • Chân 4: Swicth
 • Chân 5: Vin
 • Điện áp đầu vào : 3.5<Vin<40V
 • Điện áp đầu ra: 0 < Vout <60V
 • Dòng điện hoạt động < 3A.
 • Nhiệt độ hoạt động: -40 độ C –> +150 độ C

II. Mạch nguồn ổn áp

1. Linh kiện

 • – 2 header 2.
 • -1 IC LM 2577
 • – 1 Cuộn cảm

 • -1 tụ 0,1 uF
 • – 1 tụ 680uF
 • – 1 Tụ 473
 • – 1 trở 2k2
 • – 2 trở 1k
 • – 1 diode 1N5821
 • – 1 led

2. Mạch nguyên lý

Mạch in

File 3D