Hướng dẫn cài đặt và [email protected] full phần mềm Vẽ mạch Altium Designer 15.0.7

Đầu tiên để cài đặt bạn cần có file cài đặt. Các bạn có thể download trực tiếp tại trang chủ của altium hoặc các TẠI ĐÂY. Nếu download từ trang chủ sẽ không có 2 thư mục cracked file và licenses.

Các bạn download và giải nén được như sau :

Chọn chấp nhận(accept) rồi chọn next.

Đến phần này, ta sẽ chọn những phần sẽ được cài đặt vào máy tính có thể thêm hoặc lượt bướt, sau đó chọn next. Nếu không có vấn đề gi thì ta nên để chế độ mặc định.

Chọn đường dẫn đến thư mục cài đặt cho altium, để chế độ mặc định và chọn next.

Sau đó tiếp tục chon next để quá trình cài đặt bắt đầu.
Tùy vào cấu hình máy tính mà thời gian cài đặt có thể nhanh hoặc chậm.

Quá trình cài đặt hoàn tất các bạn bỏ chọn Run Altium Designer và chọn Finish.

Vậy là quá trình cài đặt đã hoàn tất.
Ta bắt đầu crack.
Copy file DXP.exe trong thư mục cracked file và past thư mục cài đặt của altium, mặc định là đường dẫn C:\Program Files\Altium\AD15
Xuất hiện bảng sau các bạn chọn Copy and Replace

Ghi đè nó .

Sau đó run file DXP.exe

Altium sẽ được khởi động sau đó ta chọn Addstandalone licenses file và chọn đường dẫn đến thư mục licenses ban đầu bạn download được.

 

Chọn bất kì 1 trong những file .alf và chọn Open.

Ok Vậy là xong ! Chúc các bạn thành công.