Chắc các bạn đã biết dùng LCD 16×2?Thật đơn giản đúng không?Nhưng hãy thử làm như mình, thêm các hiệu ứng chữ để làm nó sinh động hơn, thú vị hơn cho người xem thì hay hơn nhiều.Nào, cùng bắt đầu thôi!

Các bạn cắm mạch kết nối giữa Arduino với LCD16x2 như phía dưới hình .

Sau đây là các code hiển thị cho các bạn tham khảo

 • Blink 

Nhấp nháy chữ trên LCD:

Kết quả:

 • Tự động cuộn chữ

Chương trình tự dịch chuyển chữ ở dòng thứ 1 trên LCD khi bắt đầu có kí tự ở dòng thứ 2:

Kết quả:

 • Blink con trỏ

  Chương trình chớp tắt con trỏ cuối dòng:

Kết quả:

 • Blink con trỏ dưới dạng dấu gạch nối

  Chương trình chớp tắt con trỏ cuối dòng dưới dạng gạch nối:

Kết quả:

 • Chạy chữ

  Cho tất cả chữ chạy từ trái sang phải và ngược lại.

Kết quả:

 • In chữ và tự xuống dòng

  Chương trình tự xuống dòng khi vượt quá số ký tự trong 1 dòng:

Kết quả :

 • Text Direction

  Kiểm soát vị trí con trỏ, ví dụ này phù hợp cho các ứng dụng điều khiển chọn menu dùng nút bấm:

Kết quả:

 

Mình đã chỉ các bạn cách sử dụng các hiệu ứng khác nhau, cơ bản nhất của Text LCD 16×2.Chúc các bạn may mắn với các hiệu ứng này và ứng dụng được vào nhiều project hay hơn.