23-04-2017 16:22

Sửa Lỗi Không Nhận Driver PL2303 ( “This Device cannot start (Code 10)”)

Fix PL2303 Error Code 10 Trên WIN7

 

Cách sửa lỗi không nhận Driver PL2303 (Prolific USB-to-Serial Com) Khi kết nối mạch nạp SP200S, SP200SE

Nếu xuất hiện các lỗi sau:
This Device cannot start (Code 10)
No driver installed for this device
Device driver was not successfully installed
Do xung đột trong máy tính của bạn nên có thể xuất hiện các lỗi trên khi kết nối:

 

Start–>Chuột phải Computer–>Manage–>Device Manage
Chuột phải bảo biểu tượng Prolific USB-to-Serial Com Port

 

 

Các bạn làm theo hướng dẫn dưới :
Note:
Phù hợp cho các phiên bản:
– Windows Vista (32 & 64 bit) 
– Windows 7 (32 & 64 bit) . 
.Prolific USB to Serial Adapter . 
.Device using PL-2303H/HX/X version chip 
.Supported device ID and product strings: . VID_067B&PID_2303 for “Prolific USB-to-Serial Comm Port”

1. Download file “Fix_USB_TO_COM_PL2303.rar
Sau khi tải về, bạn tìm đến file và kích chuột phải vào file chọn “Extract” ( Giải nén)
2. Rút thiết bị ra khỏi máy tính (USB TO COM)
3. Tiếp theo, vào Windows Control Panel “Uninstall a Program”. Hủy bỏ bất kỳ PL-2303 chương trình cài đặt driver ở đó.
4. Khởi động lại máy tính của bạn
5. Vào thư mục đã giải nén chọn “PL2303DRemover.exe” chương trình để loại bỏ các trình điều khiển cũ và file inf.
6. Khởi động lại máy tính của bạn
7. Cài đặt “PL2303_Prolific_Vista_332102.exe” chương trình để cài đặt các trình điều khiển mới
8. Cắm USB TO COM và máy tính nếu hiện thông báo là OK”Your device is ready for use”

 

Fix PL2303 Error Code 10 Trên WIN8

 

Download Driver PL2303 Driver hoặc để cập nhật tự động

Các bạn làm theo hình hướng dẫn :

Vậy là xong ! Chúc các bạn thành công!