Đây là phần mềm nạp cho PICKIT 3 đi được ghi trên đĩa  khi mua bản chính hãng :

DOWNLOAD PICKIT 3 SOFTWARE