Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách giao tiếp NODEMCU với màn hình LCD. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn sẽ dần hiểu được Arduino tạo cho người dùng một sự đơn giản và tiện lợi đến mức nào.

Màn hình LCD

Thông thường, để sử dụng màn hình LCD, bạn sẽ phải mất rất nhiều chân trên NODEMCU để điều khiển.

Do vậy, để đơn giản hóa công việc, người ta đã tạo ra một loại mạch điều khiển màn hình LCD sử dụng giao tiếp I2C. Nói một cách đơn giản, bạn chỉ tốn … 2 dây để điều khiển màn hình, thay vì 8 dây như cách thông thường.

Bạn chỉ việc hàn mạch vào như thế này là xong.

2 chân SDA và SCL là 2 chân tín hiệu dùng cho giao tiếp I2C.

Download và cài đặt thư viện hỗ trợ sử dụng màn hình LCD qua giao tiếp I2C:

tại đây: https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library

Nếu bạn không có module hỗ trợ này, bạn vẫn có thể điều khiển màn hình theo cách thông thường. Tuy nhiên sẽ rất tốn thời gian và chưa chắc bạn sẽ làm được !

lập trình

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

void setup() {
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.print("Hello cac ban");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("dammedientu.vn !");
}
void loop() {
}