Module nRF24L01 2.4G – Cách Thức Sử Dụng Với Tất Cả...

Module nRF24L01 2.4G - Cách Thức Sử Dụng Với Tất Cả Các Dòng VĐK NRF24L01​ 1.Thông số kỹ thuật: - Radio o Hoạt động ở giải tần 2.4G o Có 126 kênh o Truyền...