Mô tả

Hướng dẫn làm mạch nguồn ổn áp 1 chiều đầu ra cố định 5V, 12V

Mạch nguồn ổn áp 1 chiều đầu ra cố định 5v, 12V sử dụng họ IC78xx

1. IC ổn áp 78xx

Họ IC 78xx là loại dòng IC dùng để ổn định điện áp dương đầu ra với điều kiện đầu vào luôn luôn lớn hơn đầu ra là 3V.

Tùy loại IC78 mà nó ổn áp đẩu ra là bao nhiêu.

Ví dụ: 7806-7809…

Họ IC 78xx gồm có 3 chân:

 • 1: Vin- Chân nối nguồn đầu vào
 • 2: GND- Chân nối đất
 • 3: Vo- Chân nguồn ra

Có những dạng thông dụng của 78xx như :

 • LA 7805 IC ổn áp 5V
 • LA 7806 IC ổn áp 6V
 • LA 7808 IC ổn áp 8V
 • LA 7809 IC ổn áp 9V
 • LA 7812 IC ổn áp 12V

2. Mach ổn áp

2.1. Linh kiện cần chuẩn bị

 • 3 Header
 • 1 Cầu diode
 • 1 tụ 1000uf /25V
 • 2 tụ 104
 • 2 tụ 470uf
 • 2 diode 1N4007
 • 1 IC LM7805
 • 1 IC LM7812
 • 2 led
 • 1 trở 1k, 1 trở 330 ôm

2.2 Sơ đồ nguyên lý

2.3. Sơ đồ mạch in

2.4. Mô phỏng 3d