Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mạch bơm nước tự động bật tắt khi bể đầy hoặc hết nước

Linh Kiện.

 1. Ne555
 2. LM7805
 3. Led
 4. Trở 1M
 5. Trở 1k
 6. Diode 1n4007
 7. Tran C1815
 8. Relay 12v
 9. Jack DC
 10. Tụ 470uf/16v
 11. Tụ 104
 12. Phíp đồng giấy in bột sắt.

Nguyên lý

File PCB

file mạch in :mach in

File 3d

Chúc các bạn thành công.