Hướng dẫn làm mạch led nháy theo nhạc dùng IC LM 3915

 

I – Chuẩn bị :

– 1 IC LM3915.

– 1 đế cắm IC (18 chân).

– 1 biến trở tam giác 10k.

– 1 trở 1k.

– 1 thanh Jumer đực.

– 10 Led xanh lá phi 3.

– 1 Jack DC 5.5 cái.

– Nguồn 5V.

II – Sơ đồ nguyên lí :

III – Mạch mô phỏng 3D :

IV – Mạch in hướng dẫn lắp linh kiện :

(Các bạn nhìn theo mạch dưới đây để lắp mạch nhé)

Các bạn tải mạch in: Tại đây

Video DEMO