AVR Studio là một bộ phần mềm do hãng ATmel phát triển sử dụng cho việc soạn thảo và biên dịch chương trình dành cho các vi điều khiển thuộc họ AVR bằng ngôn ngữ C và Assembly. Hiện AVR Studio đã phát triển đến phiên bản 6 (gọi là ATmel Studio), trong phạm vi bài viết này, Embed VN giới thiệu về AVR Studio 4 (đây là phiên bản khá phổ biến trong giới lập trình AVR) và cách thức tạo project, soạn thảo, biên dịch mã nguồn.

Bạn có thể download tại trang chủ của atmel. Hoặc tại link này:

DOWNLOAD AVR STUDIO 4