Proteus 8.9 full

Download Proteus 8.9 Professional Full Key  Hướng Dẫn Cài Đặt Và [email protected]

Phần mềm thiết kế vẽ vi mạch điện  Proteus được xem là một công cụ chuyên ngành Điện tử sử dụng vẽ mô phỏng các mạch điện số ,vi điều khiển, logic ,analog,… Với nhiều phiên bản cập nhật theo các năm và hiện tại bản mới nhất là phiên bản Proteus 8.9 .

LINK(G DRIVER) DOWNLOAD Phần Mềm Proteus 8.9 PRO TẠI ĐÂY

Pass giải nén : dammedientu hoặc dammedientu.vn

Tính năng mới có trong Proteus 8.9 Professional

  • Chức năng vẽ, thiết kế bảng mạch diện với nhiều linh kiện hơn
  • Có thể tìm kiếm thư viện và import bằng website.
  • Những trang mẫu, bảng mạch điện mà Proteus PCB Design hỗ trợ miễn phí.
  • Có nhiều dịch vụ miễn phí cung cấp .
  • Tự động dò tuyến đường cho việc đi dây trên PCB dễ dàng hơn
  • Cập nhật nhiều mô hình và sửa lỗi VSM khác chuẩn bị nâng cấp lên Ver 8.10

Hướng dẫn cài đặt + [email protected] Proteus Pro 8.9 chi tiết bằng hình ảnh

Bước 1: Nhấn chọn Next.

Bước 2: Tích chọn I accept the terms of this agreement > Next để tiếp tục.

Bước 3: Chọn Use a locally installed lincense key > Next.

Bước 4: Nhấn chọn Next.

Bước 5: Nhấn chọn Browse For Key File > đi đến thư mục Licence trong file giải nén tìm đến file Licence.lxk > Open.

Bước 6: Nhấn chọn Yes > Install.

Bước 7: Nhấn chọn Close.

Bước 8: Để mặc định > Next.

Bước 9: Nhấn chọn Custom.

Bước 10: Chọn đường dẫn cài đặt và lưu trữ > Next.

Bước 11: Để mặc định > Next.

Bước 12: Để mặc định > Next.

Bước 13: Nhấn chọn Install.

Quá trình cài đặt diễn ra, chờ trong vài phút…

Bước 14: Nhấn chọn Close.

Hướng dẫn [email protected] Proteus 8.9 Pro

  • Bước 1: Copy file 2 file trong thư mục [email protected] vào nơi vừa cài đặt phần mềm đường dẫn “C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional” chạy phần mềm với Run as Administrator.

  • Bước 2: Mở phần mềm vừa cài lên > Nhìn bên gốc trái giao diện bạn sẽ thấy: