Phần mềm truyền nhận dữ liệu qua cổng com bằng VB.Net

Xin chào các bạn!

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một phần mềm nho nhỏ mình viết bằng vb.net

(Chắc nay không mấy người dùng VB.net nữa nhỉ)

I. Giới Thiệu.

Nó sẽ cho phép bạn truyền nhận dữ liệu qua cổng com, từ đó bạn có thể phát triển thêm nhiều như các bạn muốn.

Đây là giao diện phần mềm:

Mình sẽ nói sơ qua về phần mềm này cho các bạn hiểu

Các thuộc tính trong Vb.net các bạn lên mạng tìm hiểu nhé

Mình sẽ nói sơ qua.

  • Chọn COM mình dùng combobox
  • Baud rate chỗ 9600 ấy mình cũng dùng combobox
  • Nhận dữ liệu về và truyền dữ liệu đi mình dùng richtextbox
  • Kết nối, ngắt kết nối, ghi dữ liệu mình dùng button

*Lưu lý: Các bạn cắm com vào trước rồi bật phần mềm lên để kết nối (Mình mới viết nên đang hơi gà)

II. Link Tải:

Các bạn có thể tải phần mềm tại đây để xem

Phần mềm

Nếu ưng ý các bạn có thể tải full sucecode về

Tại đây

Cảm ơn các bạn đã xem bài của mình.