Cảnh báo khí Gas dùng LM393  – Full schematic & PCB

  • Cảm biến Báo động còi chip khi có khí gas – áp dụng trong công việc phòng cháy , báo động .
  • Mạch làm việc đơn giản , chính xác , hiệu quả
  • Linh kiện kiếm tương đối dễ dàng , giá thành thấp

Các bạn down nguyên lý Tại đây

Các bạn down Mạch in Tại đây

 

Video cách hoạt động :