Cài Đặt Thư Viện Trên Arduino IDE

Cấu trúc của thư viện Arduino

Thư viện cho Arduino thường chứa file .cpp, file .h, và thư mục examples. Trong một số trường hợp có thể có các file khác. Thư mục examples là thư mục hướng dẫn sử dụng thư viện với demo có sẵn, thường có đuôi .pde và tên file trùng tên với thư mục chứa nó.

Ví dụ: AFMotor_ConstantSpeed.pde thì thư mục chứa nó là AFMotor_ConstantSpeed

Sử dụng Add .ZIP Library để cài đặt thư viện

Sau khi tải thư viện về với file .zip, vào Sketch/ Include Library/Add sau đó chọn file vừa tải về

Sau khi Add file vừa tải về, reset lại Arduino IDE để hoàn thành quá trình cài đặt. Ứng với AFMotor có tên là Adafruit Motor Shield library.

Hoặc có thể sử dụng cú pháp #include <AFMotor.h> khi code

Cài đặt thủ công

Đây là một trong những cách đơn giản nhất với những library tải về. Đầu tiên giải nén thư viện ra thành 1 folder, sau đó copy thư mục đó vào My Documents/Arduino/libraries/ . Sau đó reset lại Arduino IDE để hoàn thành.

Trong một số trường hợp, trong My Documents không có thư mục Arduino, tại Arduino IDE, các bạn chọn File/Preferences/Settings tại mục Sketchbook location coppy file lib vào đường dẫn đó.

Các file examples có thể sử dụng tại:

Chúc các bạn thành công !