Arduino [ cơ bản ] Download và cài đặt IDE + Driver

Bước đầy tiên để làm quen với arduino là tải về IDE( phần mềm lập trình, nạp code và giao tiếm serial port với arduino) ngay sau khi cài đặt chúng ta sẽ bắt tay vào việc tìm hiểu các bài code mẫu trong IDE. Với phương châm là giúp cho bất cứ ai cũng có thể tiếp cận với arduino nên bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết nhất có thể.

Download

Truy cập trang chủ http://arduino.cc/  và chọn mục Software

Trong trang download tìm đến vị trí giống hình bên dưới.

    Ở đây ta có các tùy chọn dowload:
        – Bản cài đặt dành cho Windows, Thư mục cài đặt sẵn trong file nén ZIP.
        – Phiên bản cho Mac OS X.
        – Bản cài cho Linux 2 phiên bản 32 bit và 64 bit.
        – Source code củ phần mềm vì đây là phần mềm mã nguồn mở.
Trong bài bày sẽ hướng đẫn dùng bản cài đặt dành cho Windows. bạn hãy down mục Windows Installer.

Cài đặt

Sau khi tải về ta được file “Arduino-1.8.2-windows.exe” chay file đó và làm như hình bên dưới.
Vậy là ta đã hoàn tất việc cài đặt. Bây giờ ta sẽ thấy có shortcut của arduino IDE ở ngoài màn hình desktop và chúng ta đã có thể bắt đầu với những bài code mẫu.

Cài đặt driver

Tại hướng dẫn cài đặt trên driver cho arduino board đã được cài sẵn nên phần hướng đẫn này chỉ dành cho bạn nào dùng thư mục cài đặt sẵn trong file nén ZIP.

Chọn Start Menu, click chuột phải “Computer”, và chọn “Manage”.

Chọn “Device Manager” phía bên trái, tìm dòng “Unknown device” hoặc “Arduino *Board Name*” phía dưới “Other devices”

Click chuột phải vào “Unknown device” hoặc “Arduino *Board Name*” và chọn “Update Driver Software”.

Sau đó chọn “Browse my computer for Driver software”

Cuối cùng chon Browse và tìm đến thư mục chứ file cài driver trong thư muc arduino( ví dụ trên máy của tôi là F:Program Filesarduino-1.8.2drivers)

Nếu windows hiện thông báo này hãy chọn “Install this driver software anyway”.

Như vậy là máy tính đã nhận mạch Arduino , ta có thể sử dụng mạch được rồi .

Chúc các bạn thành công!