Arduino [ cơ bản ] Download và cài đặt IDE + Driver

Arduino Download và cài đặt IDE + Driver Bước đầy tiên để làm quen với arduino là tải về IDE( phần mềm lập trình,...

Chia sẻ – CodevisionAVR 3.12 full

Chia sẻ - CodevisionAVR 3.12 full CodeVisonAVR v3.12 Full mới nhất,  phần mền CodevisionAVR 3.12 cho bạn nào tính code trên AVR .... mạnh nhất là...

Cài Đặt Thư Viện Trên Arduino IDE

Cài Đặt Thư Viện Trên Arduino IDE Cấu trúc của thư viện Arduino Thư viện cho Arduino thường chứa file .cpp, file .h, và thư mục...

Cuộn cảm và ứng dụng của cuộn cảm

Cuộn cảm và ứng dụng của cuộn cảm 1 – Cuộn cảm 1.1 -  Cấu tạo của cuộn cảm. Cuộn cảm gồm một số vòng dây quấn...

Điện trở và các ứng dụng của điện trở

1. Khái niệm về điện trở.  Điện trở là gì ? Ta hiểu một cách đơn giản – Điện trở là sự cản trở dòng điện...

Tụ điện và ứng dụng của tụ vào mạch

Tụ điện : Tụ điện là linh kiện điện tử thụ động được sử dụng rất rộng rãi trong các mạch điện tử, chúng được...