Download And Install ORCAD Full [email protected] – CÀI ĐẶT VÀ [email protected] ORCAD 17.2

Giới thiệu OrCAD OrCAD là gói phần mềm dùng để thiết kế mạch điện tử của công ty Cadence Design Systems. Orcad dùng để thiết kế...

Proteus 8.7 Full Key – Full hướng dẫn Download và cài đặt [Mới nhất...

Proteus 8.7 Full Key - Full hướng dẫn Download và cài đặt Chào các bạn ! Bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn...

Kiểm tra Transistor sống hay chết

Nội dung: Trình bày phương pháp đo kiểm tra Transistor để xác định hư hỏng hương pháp kiểm tra Transistor . Transistor khi hoạt động có thể...

Cấu tạo Cuộn cảm

Cấu tạo Cuộn cảm Nội dung: Cấu tạo của cuộn cảm, Các đại lượng đặc trưng (Hệ số tự cảm, cảm kháng, điện trở thuần). Tính...

Tìm hiểu Diode bán dẫn là gì?

Nội dung : Cấu tạo của Diode bán dẫn, Phân cực thuận và phân cực ngược cho Diode bán dẫn, Phương pháp đo kiểm tra...

Transistor Là gì và hoạt động thế nào?

Transistor Là gì và hoạt động thế nào? Nội dung: Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của Transistor thuận và Transistor ngược. 1. Cấu tạo của...

Tìm Hiểu Thyristor là gì, cấu tạo & nguyên lý hoạt động?

Tìm Hiểu Thyristor là gì, cấu tạo & nguyên lý hoạt động? Bài này trình bày các vấn đề cơ bản về cấu tạo, nguyên lý...

Tìm hiểu Biến áp là gì?

Biến áp (BA) Nội dung : Cấu tạo và hoạt động của biến áp nguồn, Biến áp âm tần , Biến áp xung, Biến áp Cao...

Tìm hiểu Biến trở là gì ?

Biến trở :  Là điện trở có thể chỉnh để thay đổi giá trị, có ký hiệu là VR + Quang trở là điện trở có...

Hướng dẫn cài đặt và [email protected] full phần mềm Vẽ mạch Altium Designer 15.0.xx

Hướng dẫn cài đặt và [email protected] full phần mềm Vẽ mạch Altium Designer 15.0.7 Đầu tiên để cài đặt bạn cần có file cài đặt....

[HỌC AVR] BÀI 8.1 .ĐO LƯỜNG ĐA ĐIỂM VỚI DS18B20…!

BÀI 8.1 .ĐO LƯỜNG ĐA ĐIỂM VỚI DS18B20  ! Chú ý : Source code bài viết dưới đây được biên dịch bằng phần mềm CodeVisionAVR để biên dịch...

[HỌC AVR] BÀI 11: GIAO TIẾP MA TRẬN PHÍM 4×4

BÀI 11: GIAO TIẾP MA TRẬN PHÍM 4x4 Chú ý : Source code bài viết dưới đây được biên dịch bằng phần mềm CodeVisionAVR để biên dịch code...

[HỌC AVR] BÀI 10: HIỂN THỊ LCD128x64 LOẠI CHIP KS0108

BÀI 10: HIỂN THỊ LCD128x64 LOẠI CHIP KS0108 Chú ý : Source code bài viết dưới đây được biên dịch bằng phần mềm CodeVisionAVR để biên dịch code...

[HỌC AVR] BÀI 9: HIỂN THỊ LED 7 THANH

BÀI 9: HIỂN THỊ LED 7 THANH Chú ý : Source code bài viết dưới đây được biên dịch bằng phần mềm CodeVisionAVR để biên dịch code không...

[HỌC AVR] BÀI 8: GIAO TIẾP CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DS18B20

BÀI 8: GIAO TIẾP CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DS18B20 Chú ý : Source code bài viết dưới đây được biên dịch bằng phần mềm CodeVisionAVR để biên dịch...

[HỌC AVR] BÀI 7: GIAO TIẾP IC THỜI GIAN THỰC DS1307

BÀI 7: GIAO TIẾP IC THỜI GIAN THỰC DS1307 Chú ý : Source code bài viết dưới đây được biên dịch bằng phần mềm CodeVisionAVR để biên dịch...

[HỌC AVR] Bài 6: ADC VỚI AVR

Bài 6: ADC VỚI AVR Chú ý : Source code bài viết dưới đây được biên dịch bằng phần mềm CodeVisionAVR để biên dịch code không lỗi xin vui...

[HỌC AVR] Bài 5: TẠO XUNG ĐIỀU RỘNG PWM VỚI AVR

Bài 5: TẠO XUNG ĐIỀU RỘNG PWM VỚI AVR Chú ý : Source code bài viết dưới đây được biên dịch bằng phần mềm CodeVisionAVR để biên dịch...

[HỌC AVR] Bài 4: ĐO TẦN SỐ TÍN HIỆU VỚI AVR

Bài 4: ĐO TẦN SỐ TÍN HIỆU VỚI AVR Chú ý : Source code bài viết dưới đây được biên dịch bằng phần mềm CodeVisionAVR để biên dịch...

[HỌC AVR] Bài 3: TIMER – COUNTER TRÊN AVR

Bài 3: TIMER - COUNTER TRÊN AVR Chú ý : Source code bài viết dưới đây được biên dịch bằng phần mềm CodeVisionAVR để biên dịch code không...