Mô tả

Hướng dẫn Sử dụng kết nối Module Lcd I2C -PCF8574 với LCD16X2 trên Kit Arduino Uno

Hướng dẫn Sử dụng kết nối Module Lcd I2C -PCF8574 với LCD16X2 trên KitArduino Uno

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Mời các bạn xem Tại đây :

Module Lcd I2C -PCF8574

– Điện áp sử dụng : 5v DC

– Giao tiếp : I2C

1 : Biến trở điều chỉnh độ tường phản của màn hình LCD

2 : Đây là khu vực thay đổi địa chỉ I2C  , nếu các bạn muốn kết nối nhiều thiết bị trên 1 đường I2C địa chỉ 0x27 ,thì bạn phải thay đổi nó , Mặc định nhà sản xuất là A0,A1,A2 =1 (mức cao) như thế này Module có địa chỉ là 0X27

Các bạn tham khảo bảng sau :

Hoặc bạn có thể Nạp Code Scan địa chỉ bus của Module I2C như sau : 

Các bạn nạp code sau vào và bật Serial Monitor lên và sẽ thấy địa chỉ.

Kết quả là :

Địa chỉ này để các bạn thay thế cho đúng mã địa chỉ ở code phía dưới .

Kết nối Module I2C CF8574   & LCD16x2 & Kit Arduino          

 Kit Arduino           Module Lcd I2C -PCF8574
A4  SDA
A5  SCL
5V  VCC
GND  GND

 

Các bạn download và add  thư viện  liquidcrystal-pcf8574-i2c.zip này vào trình Arduino IED

Hướng dẫn add thư viện vào Arduino IDE các ban tham khảo Tại đây :